24-Stunden Live Kirtan aus dem Sri Harmandir Sahib

24 Stunden Live-Kirtan / 24 Hour Live-Kirtan - Sri Harmandir Sahib, Amritsar